เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
การจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2