ประชุมพิจารณาข้อมูลศิลปิน/ช่างทอผ้า ที่สามารถทอผ้าลายสร้างสรรค์ได้ ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลศิลปิน/ช่างทอผ้า ที่สามารถทอผ้าลายสร้างสรรค์ได้ ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจศิลปิน/ช่างทอผ้าลายสร้างสรรค์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของจังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด 19 ราย ส่วนข้อมูลดอกไม้ ต้นไม้ ใบไม้ ที่นำมาย้อมสีผ้าได้ ทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ รับมอบจะส่งข้อมูลเพิ่มเติม ต้นไม้ พืชพื้นถิ่นของศรีสะเกษที่สามารถย้อมให้สีสันต่าง ๆ มาใช้ทอผ้า ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการทอผ้าลายสร้างสรรค์ที่แสดงถึงวิถีชีวิต ให้นำเทคนิคการออกแบบกราฟิก (Graphic design) สำหรับสร้างเป็นแพทเทิร์น (Pattern) ต้นแบบก่อน และที่สำคัญคือ หลักคิด (Idea) แนวสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล รวมถึงความต่อเนื่องของเรื่องเล่าขานที่ต้องการจะสื่อ/ประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์เป็นลายผ้าทอต่าง ๆ โดยมอบให้ประสานเรื่องเล่าประเพณีของจังหวัดศรีสะเกษจากวัฒนธรรมจังหวัด เบื้องต้นจังหวัดได้กำหนดอบรมการทอผ้าเชิงสร้างสรรค์วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้
การประชุมฯ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, วัฒนธรรมจังหวัด, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ, วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2