ประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
ในที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณา เกี่ยวกับแผนงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษและหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน ประจำปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อ ใช้ในฤดูแล้ง
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองจันทร์ กำนันและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2