ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ โดยมีสหกรณ์เสนอขอกู้ 6 แห่ง 7 สัญญา เป็นเงินจำนวนกว่า 10 ล้านบาท
โดยมี สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2