ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
โดยผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 เป็นของนางสาวสุดารัตน์ โสสอน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำหรับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 มีผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6 ราย คณะกรรมการคัดเลือกเหลือ 2 ราย เสนอสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พิจารณาต่อไป
การพิจารณาคัดเลือกมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขาฯ พร้อมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2