ขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แลกเปลี่ยน ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แลกเปลี่ยน ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การติดตามและการประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง และการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมนำเสนอกรรมการนโยบาย ฯ ในการประชุมวันที่ 25 เมษายน นี้ด้วย
โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัด นางรัตนา กิติกร มูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2