พบปะเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 22 อำเภอ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 22 อำเภอ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ การดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ปปส.ภาค 3 และส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีป้องกันจังหวัด หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ภาค 3 ร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2