ประชุมกับคณะกรรมมาธิการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับคณะกรรมมาธิการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

  1. ปัญหาลำห้วยตื่นเขินในเขตพื้นที่ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
  2. ปัญหาโรงเรียนในเขตบริการตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ ไม่มีน้ำประปาใช้ ต้องเจาะบ่อบาดาล ไม่สามารถนำมาบริโภคได้เนื่องจากมีความกระด้าง
  3. ปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์
  4. ปัญหาลำห้วยกุดเพิก บ้านเสลาสุขเกษม ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ ตื้นเขิน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค
    ในที่ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2