ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ จุดตรวจบริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกจาน สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง อสม.และอปพร.
พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้กำชับโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเวรจุดตรวจ ให้อยู่ประจำเวรจุดตรวจตามภารกิจ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ของจังหวัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สัญจรเดินทางและ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยเคร่งครัด ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2