ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดตรวจหลักชุมชนบ้านบุสูง

วันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวธัญสุตา นิยมชาติ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดตรวจหลักชุมชนบ้านบุสูง ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เทศบาลตำบลบุสูง ผู้ใหญ่บ้าน อส. ผรส. อสม. อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจร โดยเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ กำกับดูแลผู้สัญจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2