ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชนบ้านห้วย

วันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยจ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชนบ้านห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. ผรส. อสม. อปพร. และจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจร โดยเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ กำกับดูแลผู้สัญจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2