พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้เชิญพวงมาลัยดอกมะลิ และน้ำอบไทย ถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒิ วายาโม) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา

วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้เชิญพวงมาลัยดอกมะลิ และน้ำอบไทย ถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒิ วายาโม) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
จากนั้น ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 25 รูป โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2