พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2565 มีพิธีการประกอบด้วย
– พิธีทางพระพุทธศาสนา
– กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 119 รูป
– พิธีบวงสรวง
การดำเนินพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเคร่งครัด
มี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2