ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– การประชุมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯในปีการศึกษา 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ(ม.ท.ศ.)”
– พิธีมอบเงิน และถุงสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
– การจัดกิจกรรมงานมหกรรม “การจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) “เขตสุขภาพที่ 10 หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ”
– การนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 และร่วมชม ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
– พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2565
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นสมโภชศาลหลักเมืองศรีสะเกษ ทำบุญตักบาตร และบวงสรวงศาลหลักเมือง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
– ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– รายงานสถานการณ์การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดศรีสะเกษ
– ความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง
– การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
– การออกบริการของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2