ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ /หัวหน้าผู้ตรวจติดตามงานโซนที่ 1 ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์และอำเภอศรีรัตนะ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2565 ณ จุดตรวจ ดังนี้

  1. จุดตรวจบริเวณหน้าอบต.ตูม อำเภอศรีรัตนะ
    โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา
  2. จุดตรวจหน้าเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์
    โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา
    พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจดังกล่าว
    ทั้งนี้ ได้กำชับโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเวรจุดตรวจ ให้อยู่ประจำเวรจุดตรวจตามภารกิจ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ของจังหวัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สัญจรเดินทางและ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยเคร่งครัด
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2