ตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ /หัวหน้าผู้ตรวจติดตามงานโซนที่ 1 ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์และอำเภอศรีรัตนะ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษสาขากันทรลักษ์ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2565 ณ จุดตรวจ ดังนี้

 1. จุดตรวจบริเวณตู้ยามตลาดสด อำเภอศรีรัตนะ
  โดยมีนายอำเภอศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. จุดตรวจป้อมตำรวจทางหลวงตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
  โดยมีนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ผู้แทนผกก.สภ.กันทรลักษ์ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา
 3. จุดตรวจตู้ยามเฉลิมพระเกียรติตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
  โดยมีนายอำเภอเบญจลักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอเบญจลักษ์ ผู้แทนผกก.สภ. เบญจลักษณ์ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจดังกล่าว
  ทั้งนี้ ได้กำชับโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเวรจุดตรวจ ให้อยู่ประจำเวรจุดตรวจตามภารกิจ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ของจังหวัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สัญจรเดินทางและ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยเคร่งครัด
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2