ประชุมชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องสำคัญดังนี้ บทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำและประเด็นการคัดเลือกประธานกรรมการลุ่มน้ำในแต่ละเขตลุ่มน้ำ
โดยมีรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2