ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอำเภอและส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมได้พิจารณาและรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2565 ของวันที่ 11 เมษายน 2565 จุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชน
  2. รายงานผลปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการเน้นย้ำได้แก่กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
  3. รายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ของวันที่ 11 เมษายน 2565 คณะผู้ตรวจติดตามงาน
    โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด สาขาศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2