เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถซ่อมบำรุงยานพาหนะทุกชนิดให้แกาประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565
ในการนี้ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ดำเนินโครงการ และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีอันดีงาม และมาตรการสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19
การดำเนินกิจกรรมโครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
โดยมี ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรฯ ผู้แทนบริษัทศรีสะเกษ กิจเจริญไทย จำกัด คณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2