พิธีทำบุญใส่บาตร นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ณ วัดสิเรียมพุทธาราม

วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตร นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ณ วัดสิเรียมพุทธาราม บ้านสังกัน ตำบลโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานนี้เพื่อสืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และประกอบพิธีทางศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตรจัดจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ การสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ ตลอดจนส่งเสริมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส
โดยมี พระครูพิศาลพัฒนโกวิท เจ้าอาวาส วัดสิเรียมพุทธาราม ประธานสงฆ์ และดร. รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3, หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อาทิ ปลัดอำเภออาวุโส ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ ฯลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ และนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน ตลอดจน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2