พิธีบวงสรวงและเปิดงาน “เถลิงพนมกะบาร์ บูชาพระใหญ่ไหว้ตรุษสงกรานต์ สนานธรรมราช”

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีบวงสรวงและเปิดงาน “เถลิงพนมกะบาร์ บูชาพระใหญ่ไหว้ตรุษสงกรานต์ สนานธรรมราช” โดยได้รับความเมตตาจากพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปราสาทภูฝ้ายเป็นศิลปะขอมแบบเกาะแกร์สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 1ใน13แห่งของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2478 นับเป็นโบราณสถานที่ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่ทั้งในการปกครองและอารยะธรรมของบรรพชนอีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งบนยอดเขามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนยอดเขาและพระพุทธบาทจำลอง เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอขุนหาญและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกำหนดจัดงานขึ้น
ในโอกาสนี้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีได้ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565 และไหว้สักการะพระพุทธบาทจำลองดังกล่าวด้วย
โดยมีนางชนิศา จันทกรณ์ ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ นายธีระ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และพุทธศาสนิกชนร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ ในการดำเนินงานได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดปราสาทภูฝ้าย ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2