ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 19.30 – 20.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
จุดที่ 1 จุดตรวจหลักตรงข้ามร้านเพชรลำภู ถนนศรีสะเกษ-อุบล อำเภอกันทรารมย์ มีรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อส. อสม. และจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่
จุดที่ 2 จุดตรวจหลักตู้ยามบุญชัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. อปพร. และจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่
จุดที่ 3 จุดตรวจหลักหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจร โดยเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ กำกับดูแลผู้สัญจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการนี้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2