ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 และร่วมชม ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
โดยมี แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอขุนหาญ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2