ประธานเปิดและมอบรางวัล กิจกรรมวิ่งการกุศล ห้วยทับทัน รัน 2022 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน

วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดและมอบรางวัล กิจกรรมวิ่งการกุศล ห้วยทับทัน รัน 2022 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้สมัคร 1,063 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก ส่วนราชการประจำอำเภอห้วยทับทัน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญ กระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอห้วยทับทันและจังหวัดศรีสะเกษ โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน
นอกจากนี้ มีผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอห้วยทับทัน, นางสุดสายใจ โพธิ์เงิน กิ่งกาชาดอำเภอ, พัฒนาการอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล, ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี การจัดงานนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2