พิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมงานมหกรรม “การจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10” (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) “เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมงานมหกรรม “การจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10” (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) “เขตสุขภาพที่ 10 หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ”โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2565 ณ ลานกิจกรรมอาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งยังนำประสบการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายดำเนินการในด้านการพัฒนากัญชากัญชง มากว่า 3 ปี มาถ่ายทอดให้สาธารณะ ได้รับทราบ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งด้านการใช้ การวิจัย การผลิต และต่อยอดธุรกิจ
โดยกำหนดการจัดกิจกรรมจำนวน 3 วัน ภายในงานมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ (1) การประชุมวิชาการ (2) คลินิกกัญชาทางการแพทย์ และ(3) นิทรรศการและตลาดนัดความรู้
การประชุมวิชาการจะมี 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพแผนปัจจุบัน แผนไทย และประชาชน ซึ่งมีการจัดทำเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปลด “พืชกัญชา” ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ และเน้นให้ความสำคัญกับภาคประชาชน ตั้งแต่ข้อกฎหมาย องค์ความรู้พื้นฐานกัญชา การรักษาตนเองให้ได้ผลและปลอดภัยที่สุด การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ และการต่อยอดทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ยึดตามความต้องการและความสนใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องสนับสนุนประชาชนระดับครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยสามารถรับคำปรึกษาและยาได้ รวมถึงมีนิทรรศการให้ชม ชิม และซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรม ณ อาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2