ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 47316
เลขที่ดิน 7 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายนางสุหัส สีสัจจา
2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่3074 เลขที่ดิน 266 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายนางสาวจิรัชญาภรณ์ โคตรสุข
โดยมี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2