ประชุมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ในปีการศึกษา 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ (ม.ท.ศ.)”

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ในปีการศึกษา 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ (ม.ท.ศ.)”
เพื่อดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2564 และจะศึกษาต่อในระกับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 14 ระดับจังหวัด
โดยมี นางสาววัชรากาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัด นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2