ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ และมีผู้ร่วมรายการคือ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– การจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” วันที่ 6 เมษายน 2565
– การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการเททองหล่อพระพุทธรูปเหมือนพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา และบำเพ็ญพระกุศลกับเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง
– การจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
– พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
– การประชุมโครงการขยายผลจังหวัด 4.0
– คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF)
– การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)
– พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565
– การประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : โคเนื้อ
– แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565
– งานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ครั้งที่ 2
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2