ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ซุ่นกี่ ในการซักซ้อมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวซุ่นกี่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2