ร่วมเสวนาอารัมภบท มหกรรมกัญชา ในการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเสวนาอารัมภบท มหกรรมกัญชา ในการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2