ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 4/2565
การประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นและรายงานผลการดำเนินงานติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเบาะแสยาเสพติด ติดตามข้อมูลเฝ้าระวังผู้ต้องขังที่รับการพักโทษประกันตัว พ้นโทษคดียาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนแพร่ระบาดรุนแรง(สีแดง)ผลการปราบปรามยาเสพติด การข่าวความเคลื่อนไหว การข่าวความมั่นคง รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนและในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมี ผู้แทนรอง.ผอ.กอ.รมน.จว.ศก.(ท) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค 3 ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทน ผกก.สส.กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนบัญชาการเรือนจำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปลัดอำเภอทุกอำเภอผู้รับผิดชอบงานความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ศอ.ปส.จ.ศก.ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2