ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเยี่ยมญาติ ดังนี้
1) มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน และไม่กักตุนสินค้า ขึ้นราคาสินค้า เอาเปรียบผู้บริโภค
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ ณ สถานีรถไฟศรีสะเกษ และสถานีขนส่งศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2