เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองส่งน้ำการเกษตรชลทาน เนื่องในวันจักรีและวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองส่งน้ำการเกษตรชลทาน เนื่องในวันจักรีและวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรชลประทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอกันทรารมย์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และพสกนิก ร่วมในกิจกรรม ณ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรชลประทาน บ้านเหม้า หมู่ที่ 2 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2