ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2565
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน อัยการจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.สนง.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ(ท.) ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน อปท.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2