ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าภาพรวมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2