ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคง และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2