พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 และเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการบูรณาการการมีส่วนร่วม ภาคราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้าย การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข จุดเสี่ยง จุดอันตรายต่างๆในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน จาก 5 มาตรการหลัก ดังนี้
1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงผู้ใช้รถ ใช้ถนน
2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน/สภาพแวดล้อม
3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4. มาตรการช่วยเหลือ/เยียวยาหลังเกิดเหตุ
5. มาตรการการบริหารจัดการ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 และห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2