พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียน นักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียน นักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. มอบเกียรติบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทให้กับนักเรียนนักศึกษาจิตอาสา ทำความดีเพื่อส่วนร่วม สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
2. ปลูกต้นไม้ ปล่อยนก ปล่อยปลา และขี่ช้างบวชต้นไม้
3. นพขบวนนาคเพื่อ บรรพชาอุปสมบท ณ วัดบ้านหมากเขียบ
การจัดกิจกรรมได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์เพลิน อภิปัญโญ ประธานสงฆ์ พุทธสถานป่าโนนกุดคาเผาะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายก อบต.หมากเขียบ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ พุทธสถานป่าโนนกุดคำเผาะและวัดบ้านหมากเขียบ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2