ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 และพิจารณาเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของร้านค้า ร้านอาหารและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2