ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคันนาทองคำ ในโอกาสที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคันหาทองคำ ฟาร์มศุขเมลอน

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคันนาทองคำ ในโอกาสที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคันหาทองคำ ฟาร์มศุขเมลอน เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและชี้แนวทางในความสามารถการเพิ่มมูลค้าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยมี คลังจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเครือข่ายสมาชิกชาวเกษตรกรคันนาทองคำ ณ ฟาร์มศุขเมลอน บ้านบิงใต้ ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2