ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ประเภทกีฬาโกลบอล (ทีมชาย) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ประเภทกีฬาโกลบอล (ทีมชาย) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ซึ่งจัดการแข่งขันโดยโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 120 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ประเภทกีฬาโกลบอล (ทีมชาย) รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) จังหวัดนครนายก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ โฆษกคณะกรรมาธิการกีฬา คณะผู้แทนราษฎร, นางฑิฆัยพร กาญจโนภาศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร, นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 และนายณพัฒน์ วงศ์วชินุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง พร้อมทีมงานผู้จัดการแข่งขันร่วมชม และมอบของรางวัลการแข่งขันประเภทกีฬาโกลบอล ทีมหญิง ทีมชาย นักกีฬาดีเด่น (หญิง, ชาย) ผู้ฝึกสอนโกลบอลทีมหญิงดีเด่น และผู้ฝึกสอนโกลบอลทีมชายดีเด่นครั้งนี้ การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2