ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอำนวยการให้การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบวางแผนรับมือสภาพอากาศหากมีพายุฝนตกหนัก โดยดูแลอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งการแข่งขัน การเดินทาง การขนส่ง การจราจร ที่พัก การระบายน้ำ และการดูแลสุขภาพ ฯลฯ ของนักกีฬาและผู้ติดตามที่จะมาร่วมแข่งขันทุกรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และเตรียมความพร้อมพิธีปิดการแข่งขันในวันพรุ่งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2