ประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยมี ผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ผอ.กองการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผอ.สนง.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนขนส่งจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าคณะนักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารพัชรกิติยาภา ตึก 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2