ประชุมและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โครงการทุเรียนภูเขาไฟขึ้นห้างและตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR Code

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โครงการทุเรียนภูเขาไฟขึ้นห้างและตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR Code ซึ่งเป็นการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟอีกช่องทาง เพื่อให้ทุเรียนภูเขาไฟส่งตรงจากมือเกษตรกรไปยังผู้บริโภคโดยตรง อันจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดศรีสะเกษต่อไป การประชุม ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กรรมการหุ้นส่วน หจก.อินฟินิตี้ ฟีโนมีนอล ซอฟท์แวร์ และผู้แทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2