ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดโซนและจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดโซนและจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยมีคณะกรรมการฯดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2