ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์ มีดังนี้

 • พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565
 • พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา)ในกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งตามแนวทาง”แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
 • พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ซึ่งทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 5 -25 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
 • พิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
 • พิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน”
 • กิจกรรม”ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวลเกมส์”
 • การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565
 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
  และเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2