พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด มีการนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามของจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
– ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 77 จังหวัด (ชุดส่วย เขมร ลาว เยอ)
– ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนาม พร้อมการแสดงเทิดพระเกียรติชุด “เรืองไสวไฟพระฤกษ์เบิกฟ้า โรจน์ระวีไฟกีฬาแห่งพระบารมี”
– ระบำนารีศรีนครลำดวน
– พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง ด้วยเทคนิคการจุดไฟ ณ ภูเขาไฟ “ภูดินแดง”
– การแสดงประกอบพิธีเปิด ชุดที่ 1 “ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์ อีสานใต้” เป็นการแสดงที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (ส่วย เขมร ลาว เยอ)
– การแสดงประกอบพิธีเปิด ชุดที่ 2 “กีฬาไทย โรจน์ฟ้า นครลำดวนเกมส์”
การดำเนินพิธีการและกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยเคร่งครัด
กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 กีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 20 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 18 ชนิดกีฬาหลัก และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต
มี นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการการกีฬาภาค 1-5 ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธี
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ นักศึกษา นักเรียน นักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกระดับ สื่อมวลชน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2