ลงพื้นที่ตรวจราชการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามรับฟังปัญหาความต้องการและหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย
1. พิธีมอบป้ายมาตรฐานโฮมเตย์ไทยให้แก่โฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 6 หลัง
2. กิจกรรมจัดทำชุดบูชา หอม – กระเทียม เพื่อใช้บูชาพระสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถรูปเรือสุพรรณหงส์
3. เยี่ยมชมตลาดโบราณ สถานที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหว้าน (วัดพระธาตุสุพรรณหงส์) ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2