ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meetings) เพื่อติดตาม ปัญหา และอุปสรรค โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานติดตามประเด็นข้อเสนอแนะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมดำเนินการให้เรียบร้อย
2. พยากรณ์อากาศมีพายุฝนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษตลอดห้วงการแข่งขันฯ(31 มีนาคม – 3 เมษายน 2565)
3. รายงานการตรวจคัดกรองนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4. การช่วยเหลือนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขัน
5. การกระชับเวลาในการรอรับเหรียญรางวัลในกีฬาแต่ละประเภท รวมทั้งมาตรการการเว้นระยะห่างด้วย
6. การขนส่งภายในจังหวัด ในวันพิธีเปิด-ปิด รวมทั้งตลอดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
7. การรักษาความสะอาดบริเวณรอบสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ในวันพิธีเปิด-ปิด รวมทั้งตลอดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2