พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ได้มีการติดต่อค้าขายกับนานาอารยประเทศอย่างกว้างขวางทำให้มีรายได้เข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ สร้างความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน
จากนั้นเป็นประธานพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องใน”วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ.2565 ได้มอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 17 ราย
การดำเนินพิธีการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารสถาบันการศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2